SYHL Alumni

Daniel Chekijian (2000)

Daniel Chekijian (2000)

Daniel Chekijian (2000)

image100

Southern Connecticut State University

ACHA D3

Vincent Ciappa (2001)

Daniel Chekijian (2000)

Daniel Chekijian (2000)

image101

Suffolk County Community College

ACHA D3